Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej im. Jacka Kuronia w Wyszogrodzie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

281/KR - 2021

Adres

Niepodległości 5A, 09-450 Wyszogród

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Płocki

Typ

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

34

Nr wpisu do rejestru

73