Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej im. Doktora Edmunda Wojtyły Szczecin

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

79/KR - 2021

Adres

Stanisława Herakliusza Lubomirskiego 7, 71-505 Szczecin

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Instytut Medyczny im. Jana Pawła II w Szczecinie

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

100

Nr wpisu do rejestru

Zezwolenie na czas nieokreślony na podstawie decyzji S-1.9423.1.6.2014.JJ

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami