Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej im. Bpa Stanisława Stefanka Kolsk

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

82/KR - 2021

Adres

Kolsk 30A, 73-240 Bierzwnik

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Instytut Medyczny im. Jana Pawła II w Szczecinie

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

90

Nr wpisu do rejestru

Zezwolenie na czas nieokreślony na podstawie decyzji ZPS-3.9423.6.2020.JJ z dnia 22 maja 2020 r.

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami