Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej im. Bł. Edmunda Bojanowskiego Poznań

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

402/KR - 2021

Adres

Mieczysława Niedziałkowskiego 22, 61-578 Poznań

Typ domu

Publiczny

Podmiot prowadzący

Miasto Poznań

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

35

Nr wpisu do rejestru

40

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615