Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej im. Bł. Edmunda Bojanowskiego Poznań

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

402/KR - 2021

Adres

Mieczysława Niedziałkowskiego 22, 61-578 Poznań

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Miasto Poznań

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

35

Nr wpisu do rejestru

40

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami