Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej im. Adama Chmielowskiego

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

444/KR - 2021

Adres

Łyszkowice 64, 32-104 Koniusza

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Proszowicki Starostwo Powiatowe w Proszowicach ul. 3 Maja 72 32-100 Proszowice

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

145

Nr wpisu do rejestru

65

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami