Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Helena Ruda Strawczyńska

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

634/KR - 2021

Adres

Ruda Strawczyńska 80A, 26-067 Strawczyn

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Agnieszka Dudek Prywatne Domy Opieki

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku

Ilość miejsc

47

Nr wpisu do rejestru

43/2018

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami