Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej „ Happy Port” w Poniatowie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1114/KR - 2021

Adres

Przedszkolna 17/19, 97-330 Sulejów

Rodzaj placówki

Prywatny

Podmiot prowadzący

Spółka z o. o. E.V. Finanse

Typ

dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

50

Nr wpisu do rejestru

PS-III.9420/68/DPS