Loading...
Powrót do rejestru

Dom pomocy społecznej Budy Głogowskie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

856/KR - 2021

Adres

Budy Głogowskie 147, 36-060 Głogów Małopolski

Typ domu

Publiczny

Podmiot prowadzący

Gmina Głogów Małopolski Wojewoda Podkarpacki

Rodzaj placówki

- dla osób w podeszłym wieku

Ilość miejsc

8

Nr wpisu do rejestru

4/1/2018

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615