Loading...
Powrót do rejestru

Dom pomocy społecznej Huwniki

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

887/KR - 2021

Adres

Huwniki 127, 37-743 Nowosiołki Dydynkie

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Przemyski Wojewoda Podkarpacki

Rodzaj placówki

- dla osób przewlekle somatycznie chorych 85 miejsc - dla osób w podeszłym wieku 15 miejsc

Ilość miejsc

100

Nr wpisu do rejestru

1/1/00

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615