Loading...
Powrót do rejestru

Dom pomocy społecznej Dynów

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

838/KR - 2021

Adres

Księdza Józefa Ożoga 12A, 36-065 Dynów

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Wojewoda Podkarpacki

Rodzaj placówki

- dla osób w podeszłym wieku 50 miejc - dla osób przewlekle somatycznie chorych 23 mijsca

Ilość miejsc

73

Nr wpisu do rejestru

33/1/01

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami