Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej „Dom z Sercem” w Komorowie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

232/KR - 2021

Adres

Kościelna 2, 07-310 Komorowo

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

"Fundacja Dom z Sercem"

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

50

Nr wpisu do rejestru

123

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615