Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej „ Dom Seniora-Wieluń”

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1116/KR - 2021

Adres

Felicji Rymarkiewicz 38, 98-300 Wieluń

Rodzaj placówki

Prywatny

Podmiot prowadzący

Dom Seniora Sp. z o. o.

Typ

dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

41

Nr wpisu do rejestru

PS-III.9420/70/DPS