Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej – Dom Seniora im. Sue Ruder Pierzchnica

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

626/KR - 2021

Adres

Szkolna 36, 26-015 Pierzchnica

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Fundacja Dom Seniora im. Sue Ruder w Pierzchnicy

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

83

Nr wpisu do rejestru

33/2006

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami