Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Dom Seniora – Biały Kamień w Wałbrzychu

REKOMENDACJA KIDO

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2809/KR - 2021

Adres

Andersa 162a, 58-304 Wałbrzych

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Gmina Wałbrzych, pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

30

Nr wpisu do rejestru

2/2021

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami