Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej „Dom Seniora – Biały Kamień w Wałbrzychu”

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2809/KR - 2021

Adres

Andersa 162a, 58-304 Wałbrzych

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Gmina Wałbrzych, pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych

Typ

dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

30

Nr wpisu do rejestru

2/2021

Potrzebujesz wsparcia?

Piotr 537 464 536 Andrzej 501 950 615