Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Dom Opieki Jakubowice

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

957/KR - 2021

Adres

Jakubowice 15 A, 47-280 Pawłowiczki

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Dom Opieki Jakubowice Sp. z o.o. Jolanta Moroń – Świerszcz, Jan Świerszcz, Michał Świerszcz 41-710 Ruda Śląska ul. Wyzwolenia 164

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku – 25 i dla osób przewlekle somatycznie chorych - 24 K i M

Ilość miejsc

49

Nr wpisu do rejestru

Decyzja 7/2016 PSiZ.II.9423.5.2016.AKB z dnia 20.10.2016 r., zmieniona decyzją 2/2018 PSiZ.I.9423.1.2018.AKB1 z dnia 6.02.2018 r.

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami