Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Dom Nad Doliną Różnowo

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

530/KR - 2021

Adres

Różnowo 70A , 11-001 Dywity

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

KWO Sp. z o. o. Różnowo 70A 11-001 Dywity

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

32

Nr wpisu do rejestru

PS-IV.9423.4.2012 09.01.2013

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami