Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta im. majora Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego Nurta w Łodzi

REKOMENDACJA KIDO

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1160/KR - 2021

Adres

Przyrodnicza 24/26, 91-480 Łódź

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Miasto Łódź

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku

Ilość miejsc

44

Nr wpisu do rejestru

PS.9014/60/DPS

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami