Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej DOM KOMBATANTA

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

827/KR - 2021

Adres

Mociesze 4A, 19-124 Jaświły

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat moniecki

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku -28 miejsc, dla osób przewlekle somatycznie chorych – 21 miejsc

Ilość miejsc

49

Nr wpisu do rejestru

-

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami