Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

309/KR - 2021

Adres

Łaziska 15A, 26-505 Orońsko

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Szydłowiecki

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

80

Nr wpisu do rejestru

42

Potrzebujesz wsparcia?

Piotr 537 464 536 Andrzej 501 950 615