Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

478/KR - 2021

Adres

Szpitalna 1B, 32-200 Miechów

Typ domu

Publiczny

Podmiot prowadzący

Caritas Diecezji Kieleckiej ul. Jana Pawła II 3 25-013 Kielce

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku

Ilość miejsc

50

Nr wpisu do rejestru

46

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615