Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

327/KR - 2021

Adres

Ptaszki 6A/B, 08-140 Mordy

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

53

Nr wpisu do rejestru

9

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615