Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

327/KR - 2021

Adres

Ptaszki 6A/B, 08-140 Mordy

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

51

Nr wpisu do rejestru

9

Potrzebujesz wsparcia?

Piotr 537 464 536 Andrzej 501 950 615