Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku Herby

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

2401/KR - 2021

Adres

Mickiewicza 19a, 42-284 Herby

Typ domu

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat lubliniecki

Rodzaj placówki

osoby w podeszłym wieku

Ilość miejsc

14

Nr wpisu do rejestru

PSII.9420.2.5.2014

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615