Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej w Borkach Wielkich

REKOMENDACJA KIDO

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

933/KR - 2021

Adres

Młyńska 1, Borki Wielkie, 46-300 Olesno

Typ placówki

Prywatny

Podmiot prowadzący

OPS Support Sp. z o.o. ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa tel. 889 500 400

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku – 36 i dla osób przewlekle somatycznie chorych – 6

Ilość miejsc

42

Nr wpisu do rejestru

Decyzja 2/9423.6/2021 z dn. 29.09.2021 r. PS.I.9423.6.2021.AC

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami