Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Borne Sulinowo

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

73/KR - 2021

Adres

Szpitalna 5, 78-449 Borne Sulinowo

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Starosta Szczecinecki

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

162

Nr wpisu do rejestru

Zezwolenie na czas nieokreślony na podstawie decyzji PS.1.MO.9013/18A/06/07 z dnia 16.01.2007 r.

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami