Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Białogard

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

84/KR - 2021

Adres

Świętego Brata Alberta 1, 78-200 Białogard

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Stowarzyszenie Pomocy „PRZYTULISKO”w Białogardzie

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

180

Nr wpisu do rejestru

Zezwolenie na czas nieokreślony na podstawie decyzji nr 26 PS.1.AK-W.9013/1/09

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami