Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Wałcz

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

76/KR - 2021

Adres

Orla 35, 78-600 Wałcz

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Starosta Wałecki

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

60

Nr wpisu do rejestru

Zezwolenie na czas nieokreślony na podstawie decyzji nr 29/2009

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami