Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Gościno

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

96/KR - 2021

Adres

Gościno, 78-120 Gościno

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Starosta Kołobrzeski

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

60

Nr wpisu do rejestru

Zezwolenie na czas nieokreślony na podstawie decyzji nr 12/2007 PS.1.MO.9013/19a/06/07 z dnia 23.02.2007 r.

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami