Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Szczecin

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

77/KR - 2021

Adres

Krucza 17, 71-747 Szczecin

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Prezydent Miasta Szczecin

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

241

Nr wpisu do rejestru

Zezwolenie na czas nieokreślony na podstawie decyzji 24/2008 PS.1.JJ.3013-4/08 z dnia 30.10.2008 r.

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami