Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Szczecin

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

66/KR - 2021

Adres

ul. Romera 21/29
 , 70-900 Szczecin

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Prezydent Miasta Szczecin

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

251

Nr wpisu do rejestru

Zezwolenie na czas nieokreślony na podstawie decyzji nr 29/2009 PS.1.JJ.9013-4/09

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami