Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Gryfice

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

88/KR - 2021

Adres

Kościuszki 35, 72-300 Gryfice

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Starosta Gryficki

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

116

Nr wpisu do rejestru

Zezwolenie na czas nieokreślony na podstawie decyzji nr 15/2007 PS.1.JJ.9013/16a/07

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami