Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Włościbórz

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

95/KR - 2021

Adres

Włościbórz, 76-114 Wrzosowo

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Starosta Kołobrzeski

Typ

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

110

Nr wpisu do rejestru

Zezwolenie na czas nieokreślony na podstawie decyzji nr PS.1.JJ.9013/7a/2006 z dnia 26.07.2006 r.

Potrzebujesz wsparcia?

Piotr 537 464 536 Andrzej 501 950 615