Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Koszalin

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

80/KR - 2021

Adres

Leonida Teligi 4, 75-235 Koszalin

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Prezydent Miasta Koszalina

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób w podeszłym wieku

Ilość miejsc

89

Nr wpisu do rejestru

Zezwolenie na czas nieokreślony na podstawie decyzji K-S-1.9423.1.2.2015.IL z dnia 29.06.2015 r. 

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami