Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Parsowo

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

67/KR - 2021

Adres

Parsowo 25, 76-039 Biesiekierz

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Starosta Koszaliński

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

85

Nr wpisu do rejestru

Zezwolenie na czas nieokreślony na podstawie decyzji S-1.9423.1.3.2015.JJ z dnia 30.11.2015 r.

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami