Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Mielno

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

99/KR - 2021

Adres

Spokojna 1, 76-032 Mielno

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Starosta Koszaliński

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

80

Nr wpisu do rejestru

Zezwolenie na czas nieokreślony na podstawie decyzji K-S-1.9423.1.5.2013 IL

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami