Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Śniatowo

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

93/KR - 2021

Adres

Śniatowo, 72-400 Śniatowo

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Starosta Kamieński

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

75

Nr wpisu do rejestru

Zezwolenie na czas nieokreślony na podstawie decyzji nr 20/2007 PS.1.JJ.9013/15a/06/07 z dnia 22.11.2007 r.

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami