Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Trzcińsko Zdrój

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

90/KR - 2021

Adres

Aleja Róż 1, 74-510 Trzcińsko-Zdrój

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Stowarzyszenie "Dom z Sercem" w Trzcińsku Zdroju

Typ

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

82

Nr wpisu do rejestru

Zezwolenie na czas nieokreślony na podstawie decyzji PS.1.AK.9013 - 20/10

Potrzebujesz wsparcia?

Piotr 537 464 536 Andrzej 501 950 615