Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Dębce

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

89/KR - 2021

Adres

Dębce 11, 74-100 Dębce

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Stowarzyszenie "Pod Dębami" w Dębcach

Typ

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

81

Nr wpisu do rejestru

Zezwolenie na czas nieokreślony na podstawie decyzji PS.1.9013-12/10-3[LS]

Potrzebujesz wsparcia?

Piotr 537 464 536 Andrzej 501 950 615