Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Krzecko

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

74/KR - 2021

Adres

Krzecko 5, 78-314 Sławoborze

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Starosta Świdwiński

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

70

Nr wpisu do rejestru

Zezwolenie na czas nieokreślony na podstawie decyzji nr 7/2006 PS.1.MO.9013/11a/06 z dnia 28.11.2006 r.

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami