Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Szczecin

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

78/KR - 2021

Adres

Władysława Broniewskiego 4/6, 71-460 Szczecin

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Prezydent Miasta Szczecin

Typ

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

74

Nr wpisu do rejestru

Zezwolenie na czas nieokreślony na podstawie decyzji nr 23/2008 PS.1.LS.9013-5/08

Potrzebujesz wsparcia?

Piotr 537 464 536 Andrzej 501 950 615