Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Żydowo

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

69/KR - 2021

Adres

Żydowo 111, 76-012 Żydowo

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Starosta Koszaliński

Typ

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

215

Nr wpisu do rejestru

Zezwolenie na czas nieokreślony na podstawie decyzji K.PS.1.IL.9013-16/10 z dnia 06.12.2010 r.