Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Żydowo

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

69/KR - 2021

Adres

Żydowo 111, 76-012 Żydowo

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Starosta Koszaliński

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

215

Nr wpisu do rejestru

Zezwolenie na czas nieokreślony na podstawie decyzji K.PS.1.IL.9013-16/10 z dnia 06.12.2010 r.

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami