Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Piotrowice

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

97/KR - 2021

Adres

Piotrowice 1, 78-114 Dygowo

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym i Potrzebującym Opieki "SENIOR" w Piotrowicach

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

44

Nr wpisu do rejestru

Zezwolenie na czas nieokreślony na podstawie decyzji 22 PS.1.L.S.9013-1/08 z dnia

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami