Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej Resko

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

65/KR - 2021

Adres

ul. Wojska Polskiego 40
 , 73-310 Resko

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Starosta Łobeski

Rodzaj placówki

dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób przewlekle psychicznie chorych

Ilość miejsc

140

Nr wpisu do rejestru

Zezwolenie na czas nieokreślony na podstawie decyzji PS.1.LS.9013-1/2010

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami