Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

1012/KR - 2021

Adres

Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 20, 23-400 Biłgoraj

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Powiat Biłgorajski

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku oraz dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

80

Nr wpisu do rejestru

11050

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615