Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Warszawie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

285/KR - 2021

Adres

Karola Dickensa 25, 02-382 Warszawa

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Miasto Stołeczne Warszawa

Typ

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

70

Nr wpisu do rejestru

77