Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Warszawie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

285/KR - 2021

Adres

Karola Dickensa 25, 02-382 Warszawa

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Miasto Stołeczne Warszawa

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

70

Nr wpisu do rejestru

77

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615