Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

953/KR - 2021

Adres

Chmielowicka 6, 45-758 Opole

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Miasto Opole 45-015 Opole Rynek-Ratusz

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku – 92 i dla osób przewlekle somatycznie chorych - 46 K i M

Ilość miejsc

138

Nr wpisu do rejestru

Decyzja 3/2010 PS.II.AKB.9013-1/2010 z dnia 25.02.2010 r., zmieniona decyzjami: 12/2010 PS.II.AKB.9013-7/2010 z dnia 13.08.2010 r. oraz 15/2015 PSiZ.II.9423.9.2015.DR z dnia 10.08.2015 r.

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami