Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej dla Kobiet im. Św. Józefa Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

289/KR - 2021

Adres

Hetmańska 44, 04-305 Warszawa

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

Typ

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

112

Nr wpisu do rejestru

81