Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej dla Kobiet im. Św. Józefa Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

289/KR - 2021

Adres

Hetmańska 44, 04-305 Warszawa

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle somatycznie chorych

Ilość miejsc

112

Nr wpisu do rejestru

81

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615