Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

288/KR - 2021

Adres

Żegańska 34, 04-713 Warszawa

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

Rodzaj placówki

dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

Ilość miejsc

70

Nr wpisu do rejestru

80

Potrzebujesz wsparcia?

537 464 536 501 950 615