Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci „Fiszor” w Gaju

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

305/KR - 2021

Adres

Matki Jaroszewskiej 5, 07-230 Zabrodzie

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego

Typ

dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

Ilość miejsc

85

Nr wpisu do rejestru

33

Potrzebujesz wsparcia?

Piotr 537 464 536 Andrzej 501 950 615