Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

941/KR - 2021

Adres

Grabina 72, 48-210 Biała

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety Prowincja Nysa 48-300 Nysa, ul. Sobieskiego 7

Rodzaj placówki

dla osób w podeszłym wieku – 40 i dla osób przewlekle somatycznie chorych - 10 K

Ilość miejsc

50

Nr wpisu do rejestru

Decyzja 6/2008 PS.III.SGM.9013-6/2008 z dnia 25.09.2008 r., zmieniona decyzją 1/2013 PS.II.9423.1.2013.SGM z dnia 2.04.2013 r.

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami