Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Robercinie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

277/KR - 2021

Adres

Gościniec 32, 05-503 Głosków

Rodzaj placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

Typ

dla osób przewlekle psychicznie chorych (kobiet)

Ilość miejsc

80

Nr wpisu do rejestru

69