Loading...
Powrót do rejestru

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Robercinie

Dane ośrodka

Nr w rejestrze KRDO

277/KR - 2021

Adres

Gościniec 32, 05-503 Głosków

Typ placówki

Publiczny

Podmiot prowadzący

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

Rodzaj placówki

dla osób przewlekle psychicznie chorych (kobiet)

Ilość miejsc

80

Nr wpisu do rejestru

69

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami